Byggkostnader

Produkt/entreprenadGöra självKalkylerat prisSlutgiltigt pris
Tomt430 000430 000
Lagfart7 2757 275
Husgrund, grusad uppfart, schakt, indragning av el+VA och bortforsling av massor172 444212 000
Byggsats 7,2X10,8 301 700312 900
Montage färdig utsida162 400163 900
Luft-luft värmepump25 000
Radiatorer15 000
MellanväggarDelvis60 000
Lister och foder (material)Delvis10 000
Golv (material+arbete)Delvis40 000
Badrum (material)40 000
Kök (material)Delvis50 000
Arbete innerväggarHelt
El (arbete)75 000
VVS arbete75 00070 500
Byggström5 000
Ventilation10 000
Slutmålning utvändigtHelt5 0007720
Byggherrekostnader
KA, besiktning etc.
25 000
Byggränta30 000
Bygglov28 00026 461
Förhandsvärdering2 2502 250
Pantförskrivning480480
Anslutning el7 0003 000
Frakt byggsats13 50013 500
Övriga fraktkostnader10 0004 000
Totalt1 593 749