Byggkostnader

Produkt/entreprenadGöra självKalkylerat prisSlutgiltigt pris
Avstämning mot budget - klara kostnader 190921861 544925 291
Tomt430 000430 000
Lagfart7 2757 275
Husgrund, grusad uppfart, schakt, indragning av el+VA och bortforsling av massor172 444212 000
Byggsats 7,2X10,8 301 700312 900
Montage färdig utsida162 400138 900 (avdrag för försenat montage m.m.)
Luft/luft-värmepump25 00068 500 (luft/vatten-värmepump)
Radiatorer15 0000 (ingår i slutgiltigt VVS)
InnerväggarDelvis60 00060 330 (inkl. golvspån, gles och plast på loftet.)
Lister och foder (material)Delvis10 000
Golv+tak (material+arbete)Delvis40 000(21 840)
Badrum (material+arbete)40 000(68 155)
Kök (material)Delvis50 00050 424
Övrigt byggmaterial(1 410)
Arbete innerväggarHelt0(72 148)
Målning/spackling invändigt0(4 874)
El75 000
Armaturer0(3 077)
VVS arbete75 00070 500
Byggström5 000(3 107)
Ventilation10 000
Slutmålning utvändigtHelt5 0007 720
Isolering tak (lösull)018 480
Maskinhyra08 941
Byggherrekostnader
KA, besiktning etc.
25 000
Byggränta30 000
Bygglov28 00026 461
Förhandsvärdering2 2502 250
Pantförskrivning480480
Anslutning el7 0003 000
Frakt byggsats13 50013 500
Övriga fraktkostnader10 0008 000
Låssats02 500
Totalt1 593 749