Byggkostnader

Produkt/entreprenadGöra självKalkylerat prisSlutgiltigt pris
Tomt430 000430 000
Lagfart7 2757 275
Husgrund, grusad uppfart, schakt, indragning av el+VA och bortforsling av massor172 444212 000
Byggsats 7,2X10,8 301 700298 700
Montage färdig utsida162 400163 900
Luft-luft värmepump25 000
Radiatorer15 000
MellanväggarDelvis60 000
Lister och foder (material)Delvis10 000
Golv (material+arbete)Delvis40 000
Badrum (material)40 000
Kök (material)Delvis50 000
Arbete innerväggarHelt
El (arbete)75 000
VVS arbete75 000
Byggström5 000
Ventilation10 000
Slutmålning utvändigtHelt5 000
Byggherrekostnader
Byggränta30 000
Bygglov28 00026 461
Förhandsvärdering2 2502 250
Pantförskrivning480480
Anslutning el7 000
Frakt byggsats13 500
Övriga fraktkostnader10 000
Totalt1 568 749